Podium: Spoorpodium

16:00 - 16:40

Samen Innoveren, Samen Mislukken, Samen Leren, Samen Schitteren

Paul Louis Iske

In zijn presentatie bespreekt Paul Iske het gegeven dat in de complexe werkelijkheid risico’s genomen moeten worden en dat niet alles altijd zal lukken. We moeten vallen en opstaan, experimenteren en leren. Soms zijn mensen bang om te falen, of zijn terughoudend in het vertellen hoe het écht is gegaan. Ook in geval van innovatie, waar mensen natuurlijk graag mooie, waardevolle uitkomsten nastreven en dus vaak helemaal niet zitten te wachten op dingen die mislukken. En dan moet er vooral worden geleerd en moeten mensen de geleerde lessen zelf in praktijk brengen en delen met anderen. Voor dat laatste is ‘faalintelligentie’ nodig, die ons in staat stelt voor, tijdens en na onze handelingen te reflecteren op zaken die anders kunnen lopen dan gehoopt of gedacht. Hiervoor heeft het Instituut 16 faalpatronen ontwikkeld, die in de presentatie worden toegelicht.

Biografie

Paul Iske is hoogleraar ‘Individual and Organizational Learning’ aan de Universiteit Maastricht en hoogleraar ‘Knowledge-driven Innovation’ aan de Stellenbosch University (SA). Daarnaast is hij CFO (Chief Failure Officer) van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, met als doel begrip te kweken voor het belang van experimenteren en leren in een veranderende en complexe wereld. Paul is auteur van het boek ‘Instituut voor Briljante Mislukkingen’. Paul is van oorsprong theoretisch fysicus en heeft naast zijn consultancy-praktijk voor Shell en ABN AMRO (Chief Dialogues Officer & Senior Vice President Innovation) gewerkt.