Lancering Biltin - de plek voor duurzame toekomstbouwers

Maurice Beijk en regionale ondernemers

We lanceren Biltin; de plek waar regionale bedrijven onderzoeken, experimenteren en samenwerken aan een CO2 neutrale bebouwde omgeving voor 2050. Biltin wordt een fysieke plek die fungeert als innovatieafdeling van de aangesloten partners in nauwe samenwerking met onderzoekers, docenten en studenten van Windesheim. Ben jij bij onze feestelijke aftrap?

Bij Biltin focussen we ons op de bebouwde omgeving, de energietransitie en de grondstoffentransitie. Breman, Van Der Sluis en Hanzestrohm werken hier als founders samen met andere regionale organisaties die impact maken. In 2025 zal Biltin zich vestigen in de Spoorzone, in de buurt van oudere broer Perron038. Echter beginnen we na de zomer van 2024 met onze samenwerkingsprojecten. Daarom is een feestelijke lancering tijdens Proto op zijn plaats!

KEYNOTE MAURICE BEIJK
Tijdens de lancering leer je meer over Biltin en haar mogelijkheden, maar je raakt ook geïnspireerd door onze keynote spreker Maurice Beijk. Maurice is Rentmeester 2050 en legt uit waarom verduurzamen niet meer dan logisch is en veelal ook niet zo complex als we denken. GROEN = DOEN. Train je lachspieren en wakker je duurzame bewustzijn aan met zijn humorvolle, rake en nuchtere verhaal.

Biografie

MAURICE BEIJK
Met “GROEN=DOEN, met nadruk op DOEN!’ neemt Maurice Beijk al bijna 25 jaar mensen mee aan de hand in Volhoudbare ontwikkelingen om ons heen. Hij wil u vooral laten zien, dat het allemaal niet duur en complex hoeft te zijn. Maurice Beijk wordt als ‘Rentmeester2050’ gezien als de deskundige op het gebied van MVO en in het bijzonder op het gebied van ‘Duurzaamheid’. Dit woord gebruikt hij overigens liever niet, het is namelijk een containerbegrip geworden en er zit het woordje duur in, waar wij Hollanders sowieso een pleuris hekel aan hebben. Hij heeft het zelf liever over ‘Volhoudbaarheid’.

Een van zijn statements is: “De aarde heeft ons niet nodig maar wij wel de aarde. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staan de 3 P’s centraal: aandacht voor People, Planet en Profit. Bij MVO zijn de 3 P’s daarom allemaal even belangrijk. Aan de drie P’s van duurzame ontwikkeling: People, Planet, Profit, voegt hij een vierde P toe: Passie. “Zonder passie komt het er niet van” aldus Beijk. Omdenken is zijn kracht en daar neemt hij u graag in mee.

MILOU VAN ELBURG
Milou is directeur/kwartiermaker van Biltin en vertelt je alles over dit nieuwe initiatief. Milou is gespecialiseerd in innovatie methodieken. Ze begeleid regionale start-ups en is nauw betrokken bij vele initiatieven in Regio Zwolle.