Podium: Rode Tent

15:00 - 15:40

Persoonlijk meesterschap voor de toekomst

Kees Klomp

Kees gaat op PROTO Innovationday vertellen over zijn nieuwe rol als Programmamanager Agency bij Windesheim waarmee we in Zwolle toonaangevend zijn voor Nederland. Het is namelijk zijn taak om studenten en docenten maatschappelijk te engageren. Ze er bewust van te maken dat ze niet alleen een vak gaan uitoefenen in een samenleving, maar dat er van alles aan de hand is in de wereld waardoor hun rol heel anders zal zijn. Veel studenten denken dat ze ‘gewoon’ manager worden van een bedrijf, maar hebben geen besef dat die functie gepaard gaat met de gevolgen van alles wat er nu in de wereld speelt.

De polycrisis raken iedereen

Kees zijn taak is om het onderwijs in Windesheim flink aan te pakken, zodat het zo wordt dat de studenten niet alleen een vak leren, maar leren hoe ze dat vak uit kunnen oefenen in een sterk veranderende, zeg maar gewoon ontwrichte wereld. We leven in een polycrisis en die gaat het bedrijfsleven niet voorbij. Er komt nieuwe wet- en regelgeving. En bedrijven krijgen natuurlijk te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Hoe dat moet en gaat veranderen binnen het onderwijs en dus met de medewerkers van de toekomst zal Kees op zijn eigen bevlogen wijze met ons delen.

Windesheim is de eerste

Windesheim is de eerste hogeschool die dit omarmt en hiermee voorloopt en heeft de ambitie andere hogescholen hier in de toekomst ook mee te gaan helpen. Komt dat horen!

Biografie

Kees is Programmamanager AGENCY bij Windesheim