Hoofd, hart en ziel
De introductie over de impact van klimaatverandering op onze samenleving wordt gegeven door Suzanne Hulscher, hoogleraar, Zoro Feigl, kunstenaar, en Henk Snel, stedenbouwkundige. Zij vertegenwoordigen het hoofd, het hart en de ziel. Ons hoofd, hart en ziel geven ons de wijsheid om met goede en creatieve oplossingen te komen voor complexe vraagstukken.

Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbouw bij de Universiteit Twente, stemt ons tot nadenken met een verhaal over een evenredige verdeling van de klimaatkosten. Wie heeft er last van klimaatverandering? Hoe voorkomen we ongelijkheid en zorgen we voor veiligheid voor iedereen?

Tegelijktijd dient de vraag zich aan hoe we het beste om kunnen gaan met onzekerheid. Volledige veiligheid is een illusie. Hoe gaan we goed om met risico’s? Hoe houden we goed oog voor de maatschappelijke effecten van de keuzes die we nu maken? Of van de keuzes die we voor ons uitschuiven?

Zoro Feigl is kunstenaar. Met zijn bewegende kunstwerken voegt hij een ander perspectief toe.  De beweging laat zich niet voorspellen of controleren. Zijn kunst helpt ons om om te gaan met de onzekere realiteit. Zoro laat ons verschillende van zijn kunstwerken zien, vertelt over het proces om het werk te maken en vertelt over wat het resultaat met mensen doet. Wat leert het ons voor de toekomst van Zwolle en het hoopvolle perspectief?

Henk Snel, stedenbouwkundige bij de gemeente Zwolle, kent de stad en de regio door en door. Hij gaat in op het verleden, het heden en de toekomst van de stad. Zwolle is ontstaan aan en door het water. Het heeft geleerd om met het water om te gaan. Het water is het kloppend hart van de stad, het vormt de identiteit. Henk schetst twee scenario’s voor de toekomst: de bedijkte stad, de stad als vesting en de archipel, de stad als eilandenrijk. Wie zijn we in deze scenario’s? Hoe leven we dan met elkaar samen?