De lezing begint in grote lijnen met de mondiale, Europese en Nederlandse
doelstellingen. Er wordt uitgelegd waarom de multipolaire economie impact heeft op
ons doen en laten en geven je aan de hand van sprekende voorbeelden nieuwe
kansen in de markt.
Klimaatverandering, circulaire economie, transities, duurzaamheid; termen die we
dagelijks horen, maar die voor velen van ons ‘lege’ begrippen zijn. Als ondernemer of als je nou werkt bij een bedrijf of
onderwijsinstelling, je zult aan de slag moeten met deze thema’s. Anders nadenken
over grondstoffen, duurzame inzet van materialen en mensen; waar moet je
beginnen? En misschien nog wel een van de belangrijkste vragen; Wat geven we de
jongeren mee zodat ze de kans krijgen het anders te doen dan in de lineaire economie en slagvaardig de nieuwe economie tegemoet te treden?