Podium: Expositie Cibap

  • Expositie examenwerk Cibap vakschool voor vormgeving

    2 juni 2023
    Cibap Graduates toont een grote selectie afstudeerwerk: toegepaste vormgeving èn autonoom werk. Het toegepaste werk is gemaakt tijdens de proeve van bekwaamheid. Vanuit een beroepsgerichte casus en veelal in opdracht